Terms and Conditions

Svenska

 1. Villkor
Genom att använda Dlivrr-tjänsten godkänner du dessa användarvillkor ("Användarvillkor").

Läs följande användarvillkor noggrant innan du använder Dlivrr-tjänsten. Om du inte godkänner användarvillkoren, använd inte Dlivrr-tjänsten. Dessa villkor gäller för all användning av Dlivrr-tjänsten och för dessa köpavtal. En mer detaljerad beskrivning av Dlivrr-tjänsten och information om systemkrav finns på dlivrr.com.

Om du har ett Dlivrr-konto gäller dessa villkor även för vår kundorganisation som har försett dig med Dlivrr-funktionen ("Kundorganisationen") med avseende på beställningar som görs av dig via Dlivrr-funktionen. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och Dlivrrs affärsvillkor, som gäller för Kundorganisationen, ska Dlivrrs affärsvillkor ha företräde.

Användarvillkoren ingås endast mellan oss och användarna, inte Apple Inc. Apple Inc. ansvarar inte för Dlivrr-appen och dess innehåll. Du samtycker till att Apple Inc. och dess dotterbolag ("Apple") är en tredje part mottagare av dessa villkor och att Apple, genom att acceptera användarvillkoren, har rätten (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva dessa användarvillkor mot dig som tredje parts mottagare.

 

 

"Restaurangpartner, butik eller livsmedelsbutik" avser en restaurang eller butik eller annan servicepartner som har ingått ett samarbetsavtal med Dlivrr och som erbjuder sina produkter, leveranstjänster och take away, i förekommande fall, genom Dlivrr-tjänsten.

"Köpavtal" innebär ett avtal om köp av Restaurangpartners/butikspartners produkter och eventuella leveranstjänster genom en beställning.
 1. «Dlivrr Selskapsinformasjon»
 • Dlivrr Sweden AB, Ekhagsringen 22 Jönköping
 • Dlivrr Sweden AB är en del av Yonan Gruppen AS org nr 914 612 861,100% som er lokalisert i Norge
 • Marked firmanavn: Dlivrr
 • E-post: [email protected]

 

"Dlivrr-appen" är en digital applikation som heter Dlivrr, tillhandahållen av Yonan Gruppen AS org nr 914 612 861, där fysiska och juridiska personer kan beställa produkter från Dlivrrs partners.

"Dlivrr-tjänst" både Dlivrr-appen, Dlivrr-webbplatsen dlivrr.com eller andra, ytterligare webbplatser listade på dlivrr.com.

 1. Beskrivning av Dlivrr
  Dlivrr tillgängliggör en plattform där bruken kan köpa produkter och leveranstjänster från en valfri partner. Dlivrr erbjuder leveranstjänster och Take away till Brukere i Norge och Sverige
  
  Partner ger information om sina produkter och tjänster i Dlivrr-tjänsten, inklusive information om menyer, bilder och produktpriser. Salg och köp av partner och tjänster kan vara underlag för ytterligare villkor och villkor för partner, som angitt i Dlivrr. När Brukeren väljer produkter och tjänster som man önskar köpa av partner, genomför Brukeren och bindande köpsordre av produkter och tjänster från partner till villkor och villkor som Brukeren har fått presentert i Dlivrr forut for bestillingen. Etter at Bestillingen är mottatt, vil Dlivrr överföra ordredetaljene til partneren. När Beställningen är accepterad av partneren, och Dlivrr har gett Brukeren en orderbekräftelse på vegne av partneren, ingår Brukeren eller Kundorganisationen och partneren Brukeravtalen. Dlivrr vil gi Brukeren en ordrebekreftelse och kvittering på vegne av partneren.
  
  Partneren som Brukeren har valts, vill förbereda och leverera av partner eller dlivrr om leveranstjänster är beställda, de produkter som kommer från Beställningen till Brukeren. Dlivrr är ansvariga för beställningen av leveranstjänsten beställde av Brukeren från Dlivr for Bestillingen, angitt i dessa Bruksvillkor.
  
  Etter at Brukeren har lagt inn en bestilling, kan beställningen inte avbestilles av Brukeren. Du kan inte gå tillbaka eller avbestille en Beställning av produkt- eller leveranstjänster när beställningen är lagt till. Innan du lägger in en Bestilling för en produkt eller en tjänst, bör du noggrant granska ditt val.

 

 1. Betalningar
  Användaren betalar köpeskillingen som anges i Beställningen med hjälp av relevant betalningsfunktion i Dlivrr-tjänsten. Dlivrr tar emot alla betalningar från användarna eller kundorganisationerna på uppdrag av partnern. Användarens eller Kundorganisationens betalningsskyldighet uppstår när en beställning görs via tjänsten Dlivrr.

 

 1. Brukerkontoer
  För att kunna använda Dlivrr-tjänsten måste du skapa ett användarkonto för att följa registreringsprocesser i Dlivrr-tjänsten. Informationen i Dlivrr-tjenesten är personlig. Användaren ska sörja för ingen användarinformation, och motsvarande information som krävs för att få tillgång till användarkonton för användaren, har konfidensiell och används på ett säkert sätt, användbar för tredjeparter. En Bruker kan bara ha en personlig användarkonto.
  
  Vid misstanke om att en uautoriserad person har fått kännedom till Brukerens inloggningsinformation eller tillgång till Användarens användarkonto, ska Användaren omedelbart underrätta Dlivrr om förhållandet. Användaren ska vara ansvarig för alla bruk av Dlivrr-tjänster och aktiviteter till Brukerens användarkonto.
  
  För att kunna använda Dlivrr-tjänsten må du uppgi et giltigt kreditkort eller annan betalningsmetodinformation til Dlivrr. Dlivrr lagrar ingen information om betalningsinstrumentet, då detta görs av en tredjeparts betalningsleverantör som används av Dlivfr. Du samtycker till att betala för alla köp i forbindelse med din bruk av Dlivrr-tjenesten. Kredittkortet och annan betalningsinformation som du får tillgång till din användarkonto, ska du hålla uppdaterad.
 1. Levering av en beställning
  Om Brukaren har beställt leverans av Beställningen genom Dlivrr-tjänsten, kommer Beställningen bli levererad till den plats/lokaliseringen som Brukeren har bekräftat i Dlivrr-tjänsten. Brukeren må också uppgi vegadressen för det bekräftade stället/lokaliseringen i Dlivrr-tjenesten. Leveringstjänster levereras av partner, frilanser eller Dlivrr til Brukeren.
  
  Brukeren må vara tillgänglig för att ta emot anrop på det telefonnummer. Brukeren har uppgitt i Dlivrr-tjänsten. Om Brukeren inte kan nås på det uppgitte telefonnummeret, vil leveransen kunna kanselleres av Dlivrr eller partneren, varpå Brukeren kan bli belastat fullt pris för Bestillingen.
  
  Brukeren kan lägga inn en bestilling som ska levereras så snart som möjligt (standard leveransmetode) eller genom att förhandsbeställa et visst leveranstidspunkt.
  
  Standardleveransmetoden: Brukeren måste vara tilstede på den bekräftade lokationen, som är angitt i Bestillingen, f.o.m. bestillingstidspunktet och fram till produkten i Beställningen är mottatt. Om Brukeren inte är tillgänglig på det bekräftade stället inom 5 minuter efter att Beställningen är ankommet, och Brukeren svarar inte efter att kureren har försökt att uppnå kontakt med gånger, kan Dlivrr eller partner kansellera leveransen, varpå Brukeren kan bli belastad full pris för Beställningen.
  
  Forhandsbestilt-leveringsmetode: För att kunna motta bestillingen må Brukeren vara tilstede på den bekräftade lokationen f.o.m. 5 minuter innan det förhandsbestilta leveranstidspunktet och fram till det faktiska leveranstidspunktet.
  
  Henting av beställningar på partnerens utsalgssted
  Om Brukeren inte har beställt leverans av partners produkter, men som hämtas på partners utsalgssted, kan produkter hämtas på det utsalgsstället Brukeren har valts i samband med beställningen. Brukeren vill motta en, elektronisk bekräftad när produkten är klar för hänvisning. Partneren eller Dlivrr kan bestämma villkoren för legitimering/identifikation av Brukeren när produkter som angitt i Beställningen hämtas.
  
  Partneren ska beställa produkter i 60 minuter efter hos partnern har underrättats om att beställas är klar för henting. Denna förpliktelse är begränsad till öppningstiden för den aktuella partnerns utsalgssted, och beställningen måste hämtas innan stengetiden till partnerens utsalgssted.
 1. TID
   leverans-. Leveransstidspunkt för produkter kommer att levereras inom 2 timmar efter Dlivrr har bekräftats beställning, det kan också påverkas av faktorer som trafikork, rushtid och väderförhållanden
Stäng